Van Hoc 365 - Thanh Xuan 17

Ai Cũng Từng Có Tuổi 17!

Nhiều người vẫn thường nói đời người đẹp nhất là những năm tuổi trẻ dưới mái trường phổ thông. Khi ấy ta đang ở giữa cái bồng bột của cái tuổi mới lớn và những cảm xúc trong trẻo nhất của đời người