Bánh Chưng, Bánh Dày Nối Miền Kí Ức Dân Gian

Banh Chung Banh Day - Van Hoc 365

Câu truyện bánh Chưng, bánh Dày, một câu chuyện tưởng chừng là đơn giản, nhưng không! đơn giản, ý nghĩa sâu xa trong đó thì vô cùng phức tạp. Từ câu truyện nhỏ mà ta hiểu thêm về cách ứng xử của con người với môi trường, xã hội, tín ngưỡng phồn thực, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và tư tưởng thần truyền.

Continue readingBánh Chưng, Bánh Dày Nối Miền Kí Ức Dân Gian

Ẩn Dụ Về Con Người Trong Ca Dao Việt Nam Dưới Góc Nhìn Văn Hoá

VH365-Van hoc dan gian Viet Nam

Ngôn ngữ và văn hoá: “mối quan hệ biện chứng lẫn nhau” Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu âm thanh đặc biệt, là phương tiện giao tiếp cơ bản và quan trọng nhất của các thành viên trong một cộng đồng người; ngôn ngữ đồng thời cũng là phương tiện phát triển tư…

Continue readingẨn Dụ Về Con Người Trong Ca Dao Việt Nam Dưới Góc Nhìn Văn Hoá