Cười Cho Một Cuộc Đối Nhân Qua Câu Chuyện Ngụ Ngôn “Chú Chuột Thông Minh”

Chuyen Ngu Ngon Loai Vat

Câu chuyện “ Chú chuột thông minh” nhân dân xây dựng nên nhầm đưa ra những tư tưởng đối nhân xử thế, đạo đức xã hội và là một vũ khí sắc bén châm biếm chế độ chính trị xã hội, đè nén cuộc sống người dân sống “ câm nín” không được nói lên chính kiến của mình. Với riêng tôi, nó còn là một cuộc cãi cọ không khoan nhượng, một sợi chỉ mai chẳng bao giờ đứt, rồi dệt thêm những câu chuyện ví von, rút ra từ đời xưa cho đến đời nay.

Continue readingCười Cho Một Cuộc Đối Nhân Qua Câu Chuyện Ngụ Ngôn “Chú Chuột Thông Minh”

Quan Điểm Quần Chúng Trong Văn Học Dân Gian Việt Nam

Van Hoc 365

Trong thực tế, quan điểm quần chúng có khi thống nhất với quan điểm chính thống (khi triều đại tiến bộ phù hợp với lòng dân) và nhiều khi đối lập (khi bản chất của triều đại hay hiện tượng nảy sinh của nó trái với lòng dân). Trường hợp thống nhất, truyền thuyết rất…

Continue readingQuan Điểm Quần Chúng Trong Văn Học Dân Gian Việt Nam

Tính Biến Dị – Tính Địa Phương, Dân Tộc Và Quốc Tế Của Văn Học Dân Gian 

Van hoc 365 - Tính Biến Dị - Tính Địa Phương, Dân Tộc Và Quốc Tế Của Văn Học Dân Gian 

Tính Biến Dị – Tính Địa Phương, Dân Tộc Và Quốc Tế Của Văn Học Dân Gian  Tính Biến Dị thể hiện con đường phát triển và hoàn thiện của các tác phẩm dân gian, quan điểm nhận thức, đặc trưng văn hóa của tác giả dân gian và bản chất của quá trình sáng…

Continue readingTính Biến Dị – Tính Địa Phương, Dân Tộc Và Quốc Tế Của Văn Học Dân Gian