Hoài Thanh Và Tâm Hồn Dân Tộc Qua Thơ Ca

Van Hoc 365

Trong lịch sử phê bình văn học Việt Nam, Hoài Thanh là một tác gia quan trọng. Có thể nói, rất ít trường hợp như Hoài Thanh, người đã chọn con đường phê bình văn học từ rất sớm và chung thủy với nó trong suốt cuộc đời mình – đặc biệt là chuyên về…

Continue readingHoài Thanh Và Tâm Hồn Dân Tộc Qua Thơ Ca