Khi Ta Mơ Quá Lâu – Người Trẻ Mình Được Nằm Mộng Bao Lâu?

Thật ra, vì là người trẻ tự do, tôi đã không nghĩ đến chuyện sẽ đo đếm thời gian một cách thường xuyên; chỉ khi chợt được nhắc nhớ bởi một người bạn, được dịp ngoảnh mặt lại, tôi mới thót tim nhận ra, cột mốc khởi đầu cho đoạn đường mà tôi đi qua…

Continue readingKhi Ta Mơ Quá Lâu – Người Trẻ Mình Được Nằm Mộng Bao Lâu?