[Review sách] “Mảnh Khuyết Gặp O Lớn” – The Missing Piece Meets The Big O – Shel Silverstein

 “Tôi tự lăn ư?… Một mảnh còn thiếu thì làm sao mà tự lăn được?” “Cậu đã bao giờ thử chưa?” “Nhưng tôi có những góc cạnh, Hình dạng tôi không phù hợp để lăn đâu” “Góc cạnh sẽ mòn và hình dáng sẽ thay đổi Dù sao, tôi cũng phải nói lời tạm biệt.…

Continue reading[Review sách] “Mảnh Khuyết Gặp O Lớn” – The Missing Piece Meets The Big O – Shel Silverstein