Khi Người Hungary Mượn Rượu Để Trào Phúng Về Mọi Thứ Trên Đời

“Say xỉn học toàn thư” là cuốn sách được viết ra để châm biếm những gì nghiêm túc, chọc quê những kẻ đạo mạo, được viết bằng ngôn ngữ biến hóa khôn lường. Bách khoa thư về khoa học, văn học, nghệ thuật hay lịch sử cũng đã có nhiều, nhưng về… say xỉn học…

Continue readingKhi Người Hungary Mượn Rượu Để Trào Phúng Về Mọi Thứ Trên Đời