Ngột Ngạt Phố Thị Trong ‘Những Câu Chuyện Về Khu Phố Nhỏ Ven Sông’

“Những câu chuyện về khu phố nhỏ ven sông” của Neruda, được coi là cánh cửa dẫn đến nền văn hóa Czech tập hợp những mẩu chuyện được viết trong khoảng những năm 1860 và 1870. Trong khuôn khổ Ngày hội sách châu Âu tại Việt Nam, sự kiện “Một cuộc đối thoại giữa hai…

Continue readingNgột Ngạt Phố Thị Trong ‘Những Câu Chuyện Về Khu Phố Nhỏ Ven Sông’