Mấy Ý Nghĩ Về Thơ (Trích) – Nguyễn Đình Thi

Mấy ý nghĩ về thơ

Đầu mối của thơ có lẽ ta đi tìm bên trong tâm hồn con người chăng? Ta nói trời xanh hôm nay nên thơ nhưng chính ra là lòng chúng ta mang một nỗi niềm vui buồn nào mà muốn làm thơ hoặc đọc thơ về trời xanh. Mưa phùn buổi chiều gợi những câu…

Continue readingMấy Ý Nghĩ Về Thơ (Trích) – Nguyễn Đình Thi

Nguyễn Đình Thi, Hạt Bụi Vàng Đơn Độc…

Van Hoc 365 - Nguyen Dinh Thi

Nguyễn Đình Thi trở thành nghệ sĩ đa tài là trường hợp đặc biệt thuận với lịch sử vận động trong tiến trình hiện đại của văn nghệ Việt Nam.  Ông là điển hình cho số phận nhà văn Việt Nam mà tài năng được phát lộ, tỏa sáng viên mãn về nhiều phương diện…

Continue readingNguyễn Đình Thi, Hạt Bụi Vàng Đơn Độc…