Quan Niệm Về Con Người Trong Phong Cách Nghệ Thuật Của Nguyễn Tuân

Nguyễn Tuân

GS Nguyễn Đăng Mạnh từng viết về Nguyễn Tuân “Khi thì trang nghiêm cổ kính, khi thì đùa cợt bông phèng, khi thì thánh thót trầm bổng, khi thì xô bồ bừa bãi như là ném ra trong một cơn say chếnh choáng, khinh bạc đấy, nhưng bao giờ cũng rất đỗi tài hoa”. Nhắc…

Continue readingQuan Niệm Về Con Người Trong Phong Cách Nghệ Thuật Của Nguyễn Tuân

Chất Vàng Của Thiên Nhiên Tây Bắc Trong “Người Lái Đò Sông Đà” – Nguyễn Tuân

“Người Lái Đò Sông Đà” – Nguyễn Tuân

                         “Chúng thủy giai đông tẩu – Đà giang độc bắc lưu” Mọi dòng sông đều chảy về phía Đông, duy chỉ có Sông Đà chảy ngược về phương Bắc. Đó là nét độc đáo của Đà giang, không khuôn mình vào lẽ thường, vào cái chung nhàm cũ. Và dưới những đường nét tài…

Continue readingChất Vàng Của Thiên Nhiên Tây Bắc Trong “Người Lái Đò Sông Đà” – Nguyễn Tuân