Những Ảnh Hưởng Và Sáng Tạo Trong Văn Xuôi Của Puskin

Van hoc 365 - Puskin

Đối với ông, đây là thể loại phù hợp nhất để phán ánh mọi mặt của cuộc sống xã hội một cách đầy đủ, cụ thể, đa dạng và thu hút nhiều độc giả ở mọi tầng lớp. Puskin đến với thể loại văn xuôi khá muộn. Đối với ông, đây là thể loại phù…

Continue readingNhững Ảnh Hưởng Và Sáng Tạo Trong Văn Xuôi Của Puskin