Tiểu Thuyết Mùa Khát: Âm Hưởng Từ Chiến Tranh Đến Khát Vọng Hòa Bình, Tự Do

NGUYỄN VIỆT CHIẾN – Tôi nghĩ đặc trưng cơ bản nhất của người viết tiểu thuyết, trước hết anh phải là một người kể chuyện, và cuốn tiểu thuyết có hay không phụ thuộc rất nhiều vào cách kể chuyện của anh có hay không, có hấp dẫn thuyết phục được người đọc hay không?…

Continue readingTiểu Thuyết Mùa Khát: Âm Hưởng Từ Chiến Tranh Đến Khát Vọng Hòa Bình, Tự Do