Tính Nguyên Hợp Và Tính Đa Chức Năng Của Văn Học Dân Gian

Van hoc 365_Van hoc dan gian

Tính nguyên hợp và tính đa chức năng Nguyên hợp chỉ trạng thái khởi đầu, nhất nguyên, chưa phân tách của mọi hiện tượng tự nhiên, xã hội. Trong sáng tạo nghệ thuật, “nguyên hợp chỉ sự hòa lẫn làm một ở thời kì đầu của các loại hình sáng tạo văn hóa” Sở dĩ…

Continue readingTính Nguyên Hợp Và Tính Đa Chức Năng Của Văn Học Dân Gian