Mấy Ý Nghĩ Về Thơ (Trích) – Nguyễn Đình Thi

Mấy ý nghĩ về thơ

Đầu mối của thơ có lẽ ta đi tìm bên trong tâm hồn con người chăng? Ta nói trời xanh hôm nay nên thơ nhưng chính ra là lòng chúng ta mang một nỗi niềm vui buồn nào mà muốn làm thơ hoặc đọc thơ về trời xanh. Mưa phùn buổi chiều gợi những câu…

Continue readingMấy Ý Nghĩ Về Thơ (Trích) – Nguyễn Đình Thi