Thần Thoại Hy Lạp Với Sự Hình Thành Tư Tưởng Biện Chứng Trong Triết Học Hy Lạp Cổ Đại

Văn học 365 - Thần Thoại Hy Lạp Với Sự Hình Thành Tư Tưởng Biện Chứng Trong Triết Học Hy Lạp Cổ Đại

Bài viết phân tích thần thoại Hy Lạp với tính cách cội nguồn lý luận cho sự hình thành tư tưởng biện chứng trong triết học Hy Lạp cổ đại. Theo tác giả, các nhà triết học Hy Lạp cổ đại đã tiếp nhận có phê phán những tư tưởng trong thần thoại Hy Lạp…

Continue readingThần Thoại Hy Lạp Với Sự Hình Thành Tư Tưởng Biện Chứng Trong Triết Học Hy Lạp Cổ Đại