Văn Chiêu Hồn – Một Tiếng Đàn Nhân Đạo Của Nguyễn Du

Van Chieu Hon - Nguyen Du

“Sinh, lão, bệnh, tử” là một quy luật muôn đời của tạo hóa mà không một ai có thể tránh được. Nhiều người cho rằng: Chết là hết. Nhưng đã có ai thử nghĩ xem phần linh hồn của chúng ta sau khi chết sẽ đi về đâu không, nơi Hoàng Tuyền, cầu Nại Hà…

Continue readingVăn Chiêu Hồn – Một Tiếng Đàn Nhân Đạo Của Nguyễn Du