Dế Mèn Phiêu Lưu Ký: Một Mình Với Cả Thế Giới Trong Lòng Bàn Tay

Vanhoc365_Deemenphieuluuky

Ngày bé, mỗi khi tôi đòi đi chơi xa mà gia đình tôi chưa sắp xếp kịp, ngoại lại tặng tôi một cuốn truyện. “Nếu không thể cho con bạn đi chu du, hãy tặng con một cuốn sách” – một câu nói ẩn chứa kinh nghiệm của một con người từng trải mà đến…

Continue readingDế Mèn Phiêu Lưu Ký: Một Mình Với Cả Thế Giới Trong Lòng Bàn Tay