Nguyễn Du Và Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh Trong Tương Quan Văn Hóa Phật Giáo

Van hoc 365

Cúng mười loại cô hồn là loại hình văn hóa nghi thức Phật giáo dùng trong ngày rằm tháng bảy hàng năm, để siêu thoát cho các cô hồn trong lục đạo được ăn uống tránh đói khổ, siêu sinh lên cõi trời thanh tịnh, lạc đạo. Với mười loại cô hồn, bài Văn tế thập…

Continue readingNguyễn Du Và Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh Trong Tương Quan Văn Hóa Phật Giáo

Hình Tượng Con Người Công Dân Và Con Người Cá Nhân Trong Văn Học Việt Nam Trung Đại (Phần 1)

Van Hoc 365 Hình Tượng Con Người Công Dân Và Con Người Cá Nhân Trong Văn Học Việt Nam Trung Đại

1/ Những biểu hiện của con người công dân và con người cá nhân trong văn học Việt Nam trung đại. 1.1. Xét trên bình diện nội dung 1.1.1. Con người công dân biểu hiện qua các bình diện Thứ nhất, là con người gắn bó trách nhiệm với vận mệnh của dân tộc: Chiếu dời…

Continue readingHình Tượng Con Người Công Dân Và Con Người Cá Nhân Trong Văn Học Việt Nam Trung Đại (Phần 1)