Quan Niệm Về Con Người Trong Phong Cách Nghệ Thuật Của Nguyễn Tuân

Nguyễn Tuân

GS Nguyễn Đăng Mạnh từng viết về Nguyễn Tuân “Khi thì trang nghiêm cổ kính, khi thì đùa cợt bông phèng, khi thì thánh thót trầm bổng, khi thì xô bồ bừa bãi như là ném ra trong một cơn say chếnh choáng, khinh bạc đấy, nhưng bao giờ cũng rất đỗi tài hoa”. Nhắc…

Continue readingQuan Niệm Về Con Người Trong Phong Cách Nghệ Thuật Của Nguyễn Tuân