[Review Sách] “Yêu Thương Là Tự Do” – Những Dấu Vết Của Bước Chân Chiêm Nghiệm

Nhẹ nhàng nhưng đầy cá tính, đó là cách mà Trần Lê Sơn Ý đã mang đến cho độc giả những góc nhìn riêng về cuộc sống thông qua tập tản văn mới nhất của mình – Yêu thương là tự do. Từng con chữ, từng trang viết trong “Yêu thương là tự do” là…

Continue reading[Review Sách] “Yêu Thương Là Tự Do” – Những Dấu Vết Của Bước Chân Chiêm Nghiệm