Hemingway – Ngôi Sao Của Bầu Trời Văn Học Mỹ

Ernest Miller Hemingway, một tác gia nổi tiếng của văn học “ Tân thế kỉ”, người đi đầu trong việc xây dựng nguyên lí tảng băng trôi, chủ nghĩa khác kỉ trong sáng tác. Các nguyên lí dùng để khai thác mọi khía cạnh về cảm xúc, cốt truyện, hành động, đặc biệt là cách ứng xử cửa con người Mỹ, được hiểu đó là “tinh thần Mỹ, giấc mơ Mỹ” trước việc xây dựng cuộc sống mới, trong xã hội mới đầy biến động. Với sự trải nghiệm, bản lĩnh và cống hiến hết mình cho văn học mà ông trở thành một trong những ngôi sao sáng trong nền văn học Mỹ.