Trung Quốc Bách Gia Chư Tử

BÁCH GIA CHƯ TỬ 1/ Tản văn lịch sử Tả Truyện là cuốn sách sử, có thể của Tả Khâu Minh,

Read more

Kinh Thi Trung Quốc – Bộ Sách Kinh Điển Của Nho Giáo

KINH THI I/  Giới thiệu chung Kinh Thi là tập thơ đầu tiên của Trung Quốc, sáng tác trong khoảng

Read more

Hình Tượng Nhân Vật Trong Một Số Truyện Ngắn Trung Quốc Đương Đại

“HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT TRONG MỘT SỐ TRUYỆN NGẮN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI” Huỳnh Phương Đan 1.      Lý do chọn đề

Read more