Từ Hải – Hình Tượng Anh Hùng Trong “Truyện Kiều”

“Truyện Kiều” – một kiệt tác không chỉ bất tử trong lòng dân tộc mà còn chiếm được tình cảm rộng rãi của đông đảo người đọc trên toàn thế giới. Sở dĩ như thế là vì ngoài nội dung phong phú và sâu sắc của nó Truyện Kiều còn là một tác phẩm chứa đựng tinh hoa của ngôn ngữ dân tộc.

Read more

Ý Thức Cá Nhân Trong Chinh Phụ Ngâm Của Đặng Trần Côn

1. MỞ ĐẦU 1.1. Tác giả, tác phẩm 1.1.1. Tác giả và dịch giả 1.1.1.1. Tác giả Đặng Trần Côn

Read more